Ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Política de privacitat

Mitjançant el present avís, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. (d'ara en endavant LLEIDA.NET) informa als usuaris del lloc www.lleida.net, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara en endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals, amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que els hi siguin sol·licitades a la web per a la prestació dels seus serveis.

També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular y responsable dels quals és LLEIDA.NET, duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de processar la sol·licitut i, en el seu cas, remetre-li informació sobre les activitats de LLEIDA.NET que puguin resultar del seu interès, pel qual LLEIDA.NET sol·licita el seu consentiment, incloses les comunicacions enviades per sistemes de trucades automàtiques mitjançant serveis de telecomunicacions sense intervenció humana: missatges SMS i correu electrònic.

Llevat que s'especifiqui el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no facilitar totes les dades estimades com a necessàries, LLEIDA.NET podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitut que s'hagi efectuat.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i prejudicis que es pogués ocasionar a causa de la complementació defectuosa dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

LLEIDA.NET ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessaris per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i més riscs possibles.

De la mateixa manera, LLEIDA.NET es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los, i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament ò accés no autoritzat, degudament en tot moment del estat de la tecnologia.

L'usuari o persona que ho representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d'acord en l'establert en la LOPD i altres normatives aplicables a tal efecte, dirigint una comunicació escrita i/ò electrònica a la direcció lopd@lleida.net o a LLEIDA.NET, amb direcció a Parc de Gardeny (PCiTAL), Edifici H1, Planta 2B, 25003 Lleida, on s'acrediti l'identitat de l'usuari.

En cas de que l'empresa prestés algun tipus de servei especial on es determini unes previsions específiques diferents a aquestes, en el relacionat a la protecció de dades, tindrà prioritat l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.

LLEIDA.NET es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que es vagin introduint.

BAIXA Si no desitja rebre més correus electrònics comercials pot sol·licitar-ho per e-mail a la direcció bajas@lleida.net

Dades relatives als propis clients

La LOPD estableix garanties de protecció de les dades personals dels clientes/usuaris dels serveis prestats per Lleida.net. Les dades personals que recull són les necessàries per la prestació dels serveis, la facturació i gestió administrativa, tals com i a efectes de numeració: nom i cognoms, DNI, direcció postal, direcció electrònica, dades bancaries.

En aquest sentit, Lleida.net garanteix als seus usuaris/clients que tractarà les seves dades personals d'acord amb els següents principis:

-Informació: Lleida.net informarà als seus usuaris sobre el tractament de les seves dades personals en el moment de la formalització del contracte de prestació de serveis, indicant les finalitats del tractament esmentat, previsió de cessió dels mateixos i indicació de com exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació.

-Qualitat: Lleida.net tractarà les seves dades solament d'acord amb les finalitats inherents als serveis prestats i a la facturació dels mateixos, així com per a la remissió d'informació comercial dels serveis de Lleida.net. Així mateix, es prevaldrà que les dades recaptades siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per la qual van ser recaptats.

-Comunicació: Les seves dades personals no seran cedides per part de Lleida.net sense el seu consentiment amb excepció d'aquells previstos per llei, ja sigui per requeriment de les autoritats o bé perquè aquesta cessió sigui necessària per al compliment de les seves obligacions d'administració dels serveis.

-Seguretat: Les mesures de seguretat exigides per llei, especialment el que disposa el Reial decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, seran ateses per part de Lleida.net en el desenvolupament de la prestació dels seus serveis, amb especial atenció a l'accés als sistemes mitjançant controls d'accés, la delimitació d'aquest accés en relació a compliment de les funcions del personal i l'establiment de còpies de seguretat i recuperació.